maandag 27 juli 2015

More of Monet's garden


This time I'd like to show you some more or less close-ups I took of some flowers. 

Meer van de tuin van Monet. 
Dit keer wil ik jullie graag enkele min of meer close-ups van bloemen tonen die we er zagen.

 

Let's start with this gorgeous SUNFLOWER.

Beginnen doen we met deze prachtige ZONNEBLOEM.


A beautiful YELLOW Dahlia hugging a Zinnia.

Een mooie GELE Dahlia knuffelt hier een Zinnia.


MORE Zinnia's.

MEER Zinnia's.


In a MIX of colours.

In een MIX van kleuren.


A mix of COLOURS all through the garden.
Most poppies had faded.

Een mix van KLEUREN door de hele tuin.
De meeste Poppies waren uitgebloeid.


But here and there there was one BLOOMING still.

Maar hier en daar BLOEIDE er toch nog een.


Looking at these I heard some American visitors in the garden yell,
'CALIFORNIA POPPIES!!!' So that's their name in English I thought ;)
If you translate their common name in Dutch into English, 
you'd have 'Elf night caps'. That's how we call them.
From the comment by Sheri(red rose alley)on my last post, also about poppies, 
but the common red ones we find here in Flanders, 
I now know this California Poppy is even the state flower of California.
Somehow, I'm seeing a lot of poppies this summer. 
Never too much poppies for me though, love them all.

Lieve SLAAPMUTSJES, 'California Poppies' in het Engels.
Het is ook de staatsbloem van de staat Californië weet ik intussen.

 

AND another Poppy.

EN nog een Poppy.


PINK Dahlia.

ROZE Dahlia.


I absolutely LOVED this Dahlia!!!
Pity I don't know how it's called.
I'm still waiting for the first Dahlia to bloom
in our own garden (container garden in fact) this year.

Wat vond ik dit een PRACHTIGE Dahlia!!!
Jammer dat ik niet weet welke soort dit is.
En dan te bedenken dat het in eigen tuin(pottentuin weliswaar)
nog steeds wachten is op de eerste Dahlia in bloei.

 

Beautifully COMBINED with other pinks.

Mooi GECOMBINEERD met andere bloemen in roze tinten.


PHLOX and faded Alliums.

PHLOX en uitgebloeide Sierui.


Really loved this little flower, KNAUTIA I think?

Dit vond ik een heel mooi klein bloemetje. KNAUTIA denk ik?


A beautiful VIEW.
Wonder what those Blue flowers are?

Mooi ZICHT.
Ik vraag me af wat die blauwe bloemen precies zijn?


Dahlia's in different SHAPES and colours were scattered all over the garden.

Dahlia's in verschillende VORMEN en kleuren overal in de tuin. 

AGAPANTHUS in the water garden.

AGAPANTHUS in de watertuin.


Lovely DAYLILY, also in the water garden.

Mooie DAGLELIE, ook in de watertuin.


DAINTY Daisies.

LIEVE Madeliefjes.


A butterfly on LAVENDER.

Een vlinder op de LAVENDEL.


Same Lavender, different POINT OF VIEW.

Dezelfde Lavendel, van een ANDERE KANT bekeken.This concludes this second post about Monet's garden.
Happy to share it with you.
Really hope you enjoyed it.
If you have missed my first post about Monet's garden,
you can find it here.

Dit is het dan voor deze tweede post over de tuin van Monet.
Blij om het met jullie te delen.
Hoop dat jullie ervan konden genieten.
Mocht je mijn eerste post over de tuin van Monet gemist hebben,
die kan je hier vinden.Marian

zaterdag 25 juli 2015

In Flanders fields where poppies grow


Waar je gaat langs Vlaamse wegen... 


You normally just find them along the road as wildflowers around here but this year
a lot of poppies were especially sowed and a while ago I noticed this border of poppies
along a little forest and near a small war cemetery.
I had to pull over and take some pictures.

Onlangs merkte ik een speciaal ingezaaide klaprozenstrook op langs een klein bosje
vlakbij een klein 'Engels kerkhof'. Zo heetten we toen we kind waren de typische, 
overal verspreide, Britse militaire begraafplaatsen. 
Even de auto aan de kant en wat foto's nemen was een must.Everybody knows this red poppy as a symbol of remembrance of all warvictims.
You can read the whole story of how it became that symbol after the first world war here.
Did you know originally after WWI in France the cornflower and in Belgium the daisy
were symbols of remembrance, both also wildflowers that thrive after destruction. 

Iedereen kent deze rode poppies als de symbool voor herdenking van oorlogsslachtoffers.
Hoe deze poppy dit symbool werd kan je hier lezen 
en welke andere veldbloemen ook symbolen voor herdenking waren 
maar nooit uitgroeiden tot het symbool dat de rode poppy vandaag is.

All over Flanders this year fields of poppies were sowed to remember WWI and especially 
the connection of it to nature which still very much bares the traces of WWI,
especially here in de Westhoek.

Dit jaar werden overal in Vlaanderen klaproosvelden ingezaaid ter herdenking van WOI 
en vooral om het verband oorlog-natuur, dat misschien niet zo vanzelfsprekend lijkt,
te beklemtonen. Overal zijn nog de sporen van die oorlog in de natuur zichtbaar, 
zeker hier in de Westhoek. 

Due to the war a lot of forest was destroyed and lost forever. There's not much forest left here.
But looking at things from a positive point of view, a lot of the leftover bunkers are now
shelters for bats and a lot of bomb craters are now pools where rare amfibians thrive.
You may remember this post I wrote last year in which I told you about
the 'Pool of peace' to name just one.. 

Door de oorlog was veel bos voor altijd verloren. Grote stukken bos vind je hier niet meer.
Maar van de positieve kant bekeken zijn de vele overgebleven bunkers nu 
ideale overnachtingsplaatsen voor vleermuizen en bomkraters zijn nu poelen geworden 
waar zeldzame amfibieën zich thuis voelen. Je herinnert je misschien deze post van vorig jaar nog 
waar ik het over onder andere de 'Pool of peace' had. I've always loved poppies, so delicate and strong.
A beautiful symbol.

Ik hou van klaprozen, zo fragiel en toch sterk.
Een prachtig symbool.
Marian