dinsdag 28 oktober 2014

flashback on Summer with Anemones

 
 
 
While a beautiful day was predicted for today,
it is in fact a cold, grey and dreary day instead.
That is nothing new. The weather in our little corner
of Belgium is often completely different from
elsewhere in the country. Time to go through
some pictures from last Summer I thought.
 
Terwijl een mooie dag voorspeld werd voor vandaag,
is het een koude, gure, grijze dag. Niets nieuws,
het gebeurt wel vaker dat het weer in ons hoekje
van België helemaal anders is dan in de rest van het land.
Tijd om eens terug te blikken op de zomer met wat foto's dacht ik zo.
 
 
 
 The Anemones really bloomed beautifully all summer.
 
De Anemonen gaven echt het beste van zichzelf heel de zomer.
 
 
 
I've been working in the container garden all last week.
Rearranging things and cutting the stems from the faded Anemones.
During the recent stormy weather those pots had fallen over
because of the long stems catching the wind. It's quite a different
cleaned up look our terrace has now, ready for winter to come.
 
De laatste week heb ik de pottentuin opgekuist en gereorganiseerd. 
Ook de lange stelen van de nu uitgebloeide Anemonen werden gekortwiekt.
Tijdens de stormachtige dagen van vorige week werden
die potten genadeloos tegen de grond gesmakt door de vele wind.
Ook het terras zelf werd grondig aangepakt en heeft nu een heel
nieuwe look gekregen, klaar voor de winter.
 
 
But let's enjoy the Anemones from last Summer first ;)
 
Maar eerst nog even nagenieten van de Anemonen van vorige zomer ;)
 
 
 
All of the above pictures were taken on the same day,
somewhere in August,
on a grey Summer day(as we got many last Summer).
But even that can be a good thing for photographing.
I took all the pictures so the background was
only the sky and nothing else.
Kinda like these 'different' pics.
What do you think?
It doesn't always have to be a blue sky ;)
 
Alle bovenstaande foto's nam ik op dezelfde dag,
ergens in Augustus,
op een grijze zomerdag(zoals we er zoveel hadden deze zomer).
Maar ook dat kan interessant zijn bij het fotograferen.
Ik nam alle foto's vanuit kikvorsperspectief
zodat alleen de lucht als achtergrond te zien was,
niets anders. Wat vinden jullie ervan?
Het moet niet altijd een blauwe lucht zijn ;)
 
 
 
Marian
 
 
 
 

woensdag 22 oktober 2014

October pinks and purples

While the wind is blowing around the house and stormy weather is our part,
I was going through some pictures of the first part of October and I have to admit that although
lots went wrong in the garden this year, there are always little things to enjoy, which I did.
So here's a little flashback to the first half of this month.
 
Terwijl de wind buiten ongenadig huis houdt en het stormachtig weer is,
bekeek ik eens wat foto's van het begin van deze maand en ik moet toegeven dat,
ondanks alles wat fout ging in de tuin dit jaar, er toch altijd kleine dingen zijn om van
te genieten, wat ik dan ook deed. Even een flashback naar begin deze maand.
 
 
In Spring I sowed some Chinese Asters, same as I did last year, but somehow
the Asters didn't do well and by the end of August I had given up hope that
they would ever grow and eventually bloom. But then came September and
along with it the sun we had been missing all Summer and that revived the Asters.
They didn't grow as large as they normally would and the blooms were of
a smaller size as well but the colour was there. A variety of pinks and purples
nodding gently in the October wind and rain and sunshine.
A joyful welcome to Fall.
 
In de lente zaaide ik net als vorig jaar Chinese Asters maar die gingen
niet zo goed vooruit als verwacht en tegen het einde van augustus had ik eigenlijk
de hoop al een beetje laten varen dat er nog iets van zou worden.
Maar toen kwam september en de zon die we tijdens de zomer moesten missen
en dat deed de planten herleven. Ze werden niet zo groot als normaal en de
bloemen waren ook kleiner maar de kleur was er. Bloemen in
schakeringen van roze en paars, die zowel in wind, regen als zonneschijn
de herfst vrolijk welkom leken te wuiven.
 
 
 
 
 
 
 
 
White petals with just a touch of pink for these Dahlia's.
I was sooooo very happy with these because
the Dahlia's have suffered a lot from hungry bugs
that really fancied the blooms in our garden.
All they left was the heart of the flower after they savoured all of the petals.
The leaves were left unharmed.
 
Witte bloemblaadjes met een toets van roze voor deze Dahlia's.
Héééél blij was ik ermee want de Dahlia's hadden echt
wel te lijden van hapgrage beestjes die de bloemblaadjes
een ware delicatesse vonden en die tot het hart van elke bloem verorberden.
De groene bladen lieten ze met rust.
 
 
Loved these Dahlia blooms so much,
I kept photographing them ;) Rain or shine.
 
Vond deze Dahlia's zo'n meevaller,
ik kon er blijven foto's van nemen, zon of regen ;)
 
 
 
 
Even some roses surprised us by blooming in October.
 
Zelfs enkele rozen verrasten ons met bloemen in oktober.
 
 
Not pink, but red to finish this post with.
Another surprise in the garden, one Zinnia!
Must have been a lost seed that sprouted
and finally led to this lovely surprise in
one of the containers on the terrace.
 
Geen roze maar rood om deze post mee te eindigen.
Nog een verrassing in de tuin, één enkele Zinnia!
Het moet een verloren zaadje geweest zijn
dat kiemde en tot deze leuke verrassing leidde
in één van de potten op terras.

 
 
 
Have a lovely day and don't forget
to enjoy the little things.
 
Fijne dag en vergeet niet  
te genieten van de kleine dingen.
 
 
Marian